Regentoren (slimme regenton)

26 feb 2019

Om antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om water veilig te bergen en meer water af te voeren naar buiten de stad, vond in november 2016 op de UT de eerste “Creathon” plaats. Een Creathon is een nieuwe werkvorm waarbij studenten een weekend werken aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Dit gebeurde in groepen in onderlinge wedstrijd en een jury. De winnaars kwamen met het concept om regentonnen slim te maken zodat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de wateroverlast. Normaal zitten regentonnen vaak vol water als het hard regent en doen ze dus niets tegen de bestrijding van wateroverlast.

Onderzoek
Onderzoeken wezen uit dat:

  • Het mogelijk is om een regenwaterbuffer te maken die reageert op de verwachte buien zodat de berging effectief is indien noodzakelijk.
  • Het technisch mogelijk is om de regenwaterbuffer naar keuze het water ten gunste te laten komen van de tuin, overloopt op de tuin of overloopt op het riool.
  • De ontwikkelde interface blijkt uit de tests vriendelijk in gebruik en maakt mensen enthousiast om mee te doen aan de wateropgave van Enschede.
  • De UT heeft deze ton ontwikkeld (1000 liter) die reproduceerbaar is en op meerdere locaties kan worden uitgetest.
  • De ton in potentie een bijdrage kan leveren aan de wateropgave van Enschede en tot een nieuw product kan leiden.

Vervolg
De UT, waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede willen graag een vervolg geven aan het project. Het liefst willen we bij mensen thuis proefdraaien met deze nieuwe regenton en de UT te laten onderzoeken. Geholpen door de media hebben 24 mensen aangegeven te willen proefdraaien in hun tuin. Bij deze groep zitten mensen die zelf al jaren water opslaan of hergebruiken in hun woning (de zogenoemde ‘voorlopers’) en mensen die op dit moment nog geen regenwater opslaan.

Bron: Gemeente Enschede