Vergroening van Schoolpleinen

13 mrt 2019

Vergroen je schoolplein!

We starten een groene schoolpleinenbeweging! Doe jij ook mee?

De Provincie Overijssel heeft de ambitie uitgesproken om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein!  Daarnaast draagt een groen plein bij aan een mooiere omgeving, meer biodiversiteit en betere waterberging.
Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben een programma ter ondersteuning opgezet voor scholen die mee willen doen. Inmiddels zijn basisscholen OBS Het Stadsveld, De Kiem, De Zevenster en basisschool de Jonge Helden uit Enschede van start gegaan met het ondersteuningspakket voor basisscholen.

Ook meedoen?
Hierbij willen we ook uw school graag uitnodigen om de komende maanden van start te gaan met het vergroenen van het schoolplein.
Enthousiast? Neem dan contact op door een email te sturen aan groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl. Onze procesbegeleider neemt contact met u op om de mogelijke stappen voor realisatie van een groen schoolplein te bespreken en u te informeren over de ondersteuning die wij kunnen bieden. De eerste 60 scholen die zich aanmelden voor het programma krijgen ondersteuning door een procesbegeleider/ontwerper, ontvangen een digitale toolkit en mogen deelnemen aan diverse inspiratiebijeenkomsten. Tot slot ontvangen zij een voucher met startgeld voor de vergroening van het schoolplein. Kijk bij Subsidie en Beleid voor meer informatie en de link naar het aanvraagformulier.

Ter inspiratie
Wilt u al wat ideeën voor groene schoolpleinen bekijken? Dat kan! Voor de ontwerp wedstrijd ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, hebben scholen in Overijssel mooie ontwerpen gemaakt voor hun schoolplein. Bekijk de ideeën van groene schoolpleinen op de website van jijenoverijssel.nl . Wie weet inspireren ze u ook!